Bureau Vercouteren bv
voor deskundige accreditatie ondersteuning
Sinds 1989
           
Onze diensten sluiten aan op uw vraag en worden geheel volgens plan uitgevoerd.

Instellingsreview
In de jaren van 2015 tot 2017 worden in Vlaanderen de instellingsreviews afgenomen. Alhoewel deze reviews specifiek voor Vlaanderen ingericht zijn, vertonen ze inhoudelijk een grote gelijkenis met de instellingstoets in Nederland. Wij hebben in een aantal van deze instellingstoetsen geparticipeerd en hebben daarom veel ervaring daarin. Om die reden kunnen we instellingen in Vlaanderen effectief voorbereiden op de review en hen de weg wijzen naar een positief resultaat.

Onderzoeksevaluatie
Op uw verzoek begeleiden we onderzoeksevaluaties. Voor hogescholen is toegepast onderzoek, uitgevoerd door lectoren en kenniskringen van vitaal belang. De hogescholen hebben een wettelijke taak daarin. Bij onze werkzaamheden zijn de vastgestelde evaluatievragen leidend. Ook letten we op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen. Hoewel we de voorschriften van het Brancheprotocol strikt volgen, desgewenst geven we wel de ruimte aan de specifieke aspecten van het toegepast onderzoek binnen uw instelling. De onderzoeksevaluatie kan zo een belangrijke impuls aan uw onderzoek geven.

Benchmarking
Als u wilt weten hoe uw opleidingen zich verhouden tot andere opleidingen in uw regio of op uw vakgebied, dan kunt u een beroep op ons doen. Deze benchmarking gebeurt op basis van de kwaliteit van de opleidingen. Het gaat hierbij niet om evaluaties onder studenten maar om de intrinsieke kwaliteit, zoals die in visitatierapporten te vinden is. Deze benchmarking kan erg interessant zijn. U kunt zich onderscheiden van andere opleidingen in uw vakgebied of in uw regio. U kunt ook zicht krijgen op de best practices binnen uw vakgebied.

Macrodoelmatigheidstoets
Alvorens u een nieuwe opleiding voor accreditatie kunt voordragen bij de NVAO, dient u een macrodoelmatigheidstoets te laten afnemen. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs gaat namens de minister van Onderwijs na of u voor deze toets slaagt. De toets geldt overigens alleen voor bekostigde opleidingen. Wij kunnen deze toets voor u voorbereiden.
Copyright 2014 Bureau Vercouteren bv | Designed by nederlink webdesign