Bureau Vercouteren bv
voor deskundige accreditatie ondersteuning
Sinds 1989
           
De aanpak die wij kiezen, is nadrukkelijk gericht op de succesfactoren bij accreditaties. Door direct op deze factoren te sturen, verhoogt u de kans op het goed verlopen van de accreditatie aanzienlijk. De succesfactoren komen voort uit onze jarenlange ervaring.

Accreditatiekaders
De accreditatie van een opleiding hangt af van de beoordelingskaders van de NVAO. De eisen die aan uw opleiding gesteld worden, zijn vervat in de standaarden van deze kaders. Om goed te weten waaraan de opleiding moet voldoen, is de interpretatie van deze kaders van cruciaal belang. Wij hebben veel ervaring met deze interpretatie en kunnen deze voor uw opleiding toepassen.

Regelgeving
De wet- en regelgeving voor de accreditaties is bepalend voor de formele eisen waaraan u moet voldoen. Daarnaast pleegt er in de regelgeving vaak één en ander te veranderen. Wij houden deze veranderingen voor u bij. Zo voldoet u altijd aan de formele eisen en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Auditproces
Het succes bij de accreditatie is niet alleen een kwestie van de inhoud maar ook van het proces. Daarbij zijn zaken als de overeenstemming tussen schriftelijke en mondelinge uitingen, de gemeenschappelijke visie van de betrokkenen en de afstemming tussen de geledingen van de opleiding belangrijk. De ervaring leert dat deze zaken een groot effect hebben op de uitkomst van de accreditatie. We zijn goed thuis in auditprocessen.

Projectmanagement
Het succes van een accreditatietraject hangt ook af van het projectmanagement. De voorbereiding van een accreditatie omvat veel verschillende activiteiten. Ook zijn er nogal wat mensen bij betrokken. Deze activiteiten vragen om afstemming. Wij hebben ervaring met het leiden van projecten en zorgen dat de activiteiten efficiënt en effectief worden doorlopen en op tijd klaar zijn.
Copyright 2014 Bureau Vercouteren bv | Designed by nederlink webdesign