Bureau Vercouteren bv
voor deskundige accreditatie ondersteuning
Sinds 1989
           
Onze diensten zijn afgestemd op uw specifieke vraag en zijn erop gericht een succesvol accreditatietraject mogelijk te maken.

Accreditatie
Als u wilt slagen voor de accreditatie van uw opleiding, dan kunt u ons vragen dat traject voor te bereiden. Onze bijdrage is op maat gesneden en afgestemd op uw wensen. Wij assisteren bij de inhoudelijk onderbouwing, het meeschrijven aan de kritische reflectie en het begeleiden of aansturen van het voorbereidende traject. U krijgt meer zekerheid dat de accreditatie een succes wordt.

Als u opgaat voor een toets nieuwe opleiding, speelt de kwaliteit van de plannen die u aan de NVAO aanbiedt, een doorslaggevende rol. De mate waarin de plannen onderbouwd en uitgewerkt zijn, bepaalt het succes. Wij assisteren u daarbij.

Profilering
Het accreditatiestelsel biedt mogelijkheden om onderdelen van een opleiding of een hele opleiding als goed of zelfs excellent te waarderen. Wanneer u een hogere beoordeling of een duidelijker profilering nastreeft, dan bent u bij ons aan het goede adres. Zeker nu de beoordeling in visitatiegroepen zal gebeuren en u zult worden vergeleken met opleidingen van andere instellingen, worden profilering en hogere beoordeling van uw opleiding nog belangrijker. Wij kunnen u terzijde staan bij het uitwerken daarvan.

Bijzondere kenmerken
De NVAO biedt de mogelijkheid uw opleiding te laten beoordelen voor een bijzonder kenmerk. U kunt dat kenmerk zelf definiëren, als u een speciale kant aan de opleiding naar voren wilt halen. U kunt ook de opleiding laten beoordelen op het bijzonder kenmerk “Internationalisering” of het kenmerk “Kleinschalig en intensief onderwijs”. Wij hebben ruime ervaring met deze kenmerken en kunnen u daarom goed terzijde staan, als u een bijzonder kenmerk wilt verwerven.

Proefaudits
Veel instellingen houden mid-termaudits halverwege de accreditatieperiode van zes jaar of voeren proefaudits uit voorafgaand aan de visitatie. Ze houden zo de vinger aan de pols en bereiden zich voor op de visitatie zelf. We kunnen als extern lid aan de mid-termaudits meewerken of een deel van de organisatie op ons nemen. Voordeel daarvan voor u is een extra paar kritische ogen van buitenaf en aanbevelingen die hout snijden en waar u veel aan hebt. U krijgt meer zekerheid dat de accreditatie succesvol afgesloten wordt.
Copyright 2014 Bureau Vercouteren bv | Designed by nederlink webdesign